(2010.03.21) Frament nabożeństwa polsko-szwedzkiego