1953, Warszawa, zjazd młodzieży przy odbudowywanym kościele

Zjazd młodzieży ewangelickiej na tle odbudowywanego kościoła, 1953 r.