Ilustracje kościoła - czasy powojenne (od rozpoczęcia odbudowy do 2006 r.)

Historia kościoła po zakończeniu II wojny światowej (od rozpoczęcia odbudowy kościoła do roku 2006)