Ilustracje kościoła (okres II wojny i czasy powojenne do rozpoczęcia odbudowy))