Prezesi Kolegium Kościelnego oraz Rady Parafialnej

Prezesi Kolegium Kościelnego oraz Rady Parafialnej (od II Wojny Światowej, także kuratorzy Rady Parafialnej, w sytuacji gdy prezesem Rady był proboszcz Parafii)