Zbiór pocztówek wydanych z okazji 150-lecia poświęcenia kościoła 1931

"Zbór Ewangelicki wyznania augsburskiego w Warszawie 1781-1931" Wydano nakładem Zboru ew.-a w Warszawie. Wklęsłodruk "ROTOFOT" Warszawa.
W podpisach zachowano oryginalne brzmienie.