Zakład dla umysłowo niedorozwiniętych Zboru ew.-a. w Warszawie przy ul. Karolkowej Nr. 77