Przedszkole i żłobek Zboru ew.-a. przy ul. Karolkowej 77 w Warszawie