Gmach kancelarji kościelnej Zboru ew.-a. na pl. Małachowskiego w Warszawie