Dawna szkoła powszechna Zboru ew.-a. przy ul. Królewskiej Nr. 19 w Warszawie