powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

„Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?”.  

Mt 16,26

 

Spis treści

 

Karnety świąteczne natomiast przygotowuje od 25 lat inż. Alicja Lewandowska.

Interesującą innowacją od kilku lat jest organizowanie wspólnych zebrań Kół Pań i Komisji Diakonijnych czterech warszawskich parafii ewangelickich (Reformowanej, Metodystów, Wniebowstąpienia Pańskiego i Świętej Trójcy).

Członkinie Koła opłacają składki członkowskie. Przy czym fundusz Koła pochodzi również z organizowanych loterii fantowych i kiermaszów prac ręcznych wykonanych przez kółko robótek.

Od 1982 r. Koło Pań Opiekunek otrzymuje także sporadycznie częściowe wsparcie finansowe z Funduszu Charytatywnego Dzieła Diakonii w Amsterdamie, który wspomaga działalność charytatywną nie tylko naszego Koła.

Członkinie Koła Pań Opiekunek z ulgą przyjęły fakt utworzenia Komisji Diakonijnej w naszej parafii oraz przyznanie w lutym 1999 r. osobowości prawnej Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Pracy jest dużo. Zachęcamy serdecznie do czynnego włączenia się do naszej działalności. Oby Bóg pobłogosławił nasz wspólny trud i wysiłek!

opr. J. Ziebe w uzgodnieniu z przewodn. Koła seniorową Ewą Walter

(powyższy tekst ukazał się w dwóch częściach w "Informatorze Parafialnym" nr 7/2000 i nr 8/2000)

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}