powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

„Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?”.  

Mt 16,26

 

Spis treści

 Zebrania rozpoczynają się Słowem Bożym, okolicznościową modlitwą proboszcza i wspólną pieśnią religijną. Prowadzi je przewodnicząca Koła, której staraniom należy zawdzięczać dobór tematów, prelegentów i właściwą atmosferę spotkań. W 1999 roku wśród prelekcji wygłoszonych na w/w zebraniach były m.in. następujące tematy:

 • Postać Katarzyny Luter (z d. Bora)
  referentka: Aniela Szarek;
 • Sprawozdanie z pobytu w Kapsztadzie (RPA)
  referentka: Ewa Walter;
 • O organizacji diakonii w Niemczech
  referentka: E. Piotrowska;
 • O celach i zadaniach naszej diakonii
  referent: Wojciech Froehlich;
 • O zagadnieniach zdrowotnych w podeszłym wieku
  referent: dr A. Hansen
 • Poezja a realia życia
  ref. G. Jachowicz;
 • Informacja dotycząca sympozjum nt. "Jesień - radość życia"
  referentka: J. Suliborska.

 

Od kilku lat przewodnicząca naszego Koła jest także przewodniczącą Krajowego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy oraz członkiem Komisji ds. Kobiet w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Członkinie Koła są zatem również na bieżąco informowane o aktualnych sprawach w tej dziedzinie i częściowo uczestniczą w organizowanych spotkaniach.

W okresie świątecznym comiesięczne spotkania członkiń mają szczególny charakter - wzajemne składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem, kolędy, drobne upominki gwiazdkowe stwarzają atmosferę domu rodzinnego, którego brak wielu członkiniom Koła.

Od 1986 r. pracuje kółko robótek ręcznych, skupiające grupę dziesięcioosobową. Wykonywane prace mają charakter nie tylko praktyczny, ale także wykazują wartości artystyczne. Pracami kółka od 15 lat kieruje długoletnia członkini Koła Eliza Badowska- osoba wykwalifikowana i uzdolniona.

Zajęcia kółka odbywają się regularnie raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych, natomiast zebrania całego Koła Pań - w trzeci czwartek miesiąca o godz. 16.

Na każdym zebraniu Koła przewidziany jest poczęstunek, o którego estetykę troszczy się kierująca sekcją gospodarczą Koła Lidia Sztrantowicz, która również w sposób istotny pomaga w sprawach organizacyjnych.

Od lat kontynuowana jest akcja składania życzeń urodzinowych podopiecznym i członkiniom Koła. Obecnie karty te przygotowuje sekretarka Koła Zofia Mauer.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}