powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

„Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?”.  

Mt 16,26

 

Spis treści

Pierwszą przewodniczącą Koła, w latach 1964-1967, była śp. Franciszka Kuźwa, wdowa po ks. Zygmuncie Kuźwie. Przez następne dwie kadencje przewodniczącą była śp. Karolina Hurczyn. Od 1974 r. funkcję tę piastowała inż. Alicja Lewandowska (z d. Wiediger), zaś od 1983 r. przewodniczącą Koła jest seniorowa Ewa Walter.

Wg zachowanych wykazów ogólna liczba członkiń Koła w okresie minionych 35 lat wynosiła ponad 110 osób. Obecnie jest nas 50, w tym dużą część stanowią osoby starsze. Wśród członkiń są jednak również takie, które włączyły się ponadto do pracy w Komisji Diakonijnej lub są aktywne na innych odcinkach działalności Kościoła, np. w Radzie Parafialnej, Komitecie Parafialnym, Komitecie Opieki nad Zabytkami Cmentarza, Komisji Ochrony Pamiątek, w dyżurach kościelnych itp. Często służyły one i nadal służą pomocą w doraźnych akcjach prowadzonych przez Kościół.

W okresie w/w 35 lat podopiecznych Koła było ponad 260 osób, z tego większość, tj. 240, odeszła już z tego świata.

Sprawowanie opieki nad podopiecznymi jest zagadnieniem niezmiernie trudnym i złożonym. Dobrze się stało, że władze Kościoła w Polsce mogą obecnie więcej zdziałać poprzez utworzenie komisji diakonijnych oraz prowadzenie studiów w zakresie pracy socjalnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Nadal jednak praca charytatywna musi opierać się na bezinteresownej działalności ludzi dobrej woli, kierujących się w niej ideą Bożej Miłości.

Oprócz działalności charytatywnej, drugim poważnym zadaniem Koła jest organizowanie comiesięcznych spotkań członkiń. Mają one na celu:

  • umacnianie więzi wśród współwyznawczyń;
  • zapoznawanie ich z aktualnymi problemami Kościoła i parafii;
  • omawianie innych zagadnień o charakterze ogólnym, mogących zainteresować członkinie.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}