powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

"Siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach." 5 Mż 5,14

Spis treści

Spotkania: trzeci czwartek miesiąca, godz. 15:00, sala parafialna nr 1 przy ul. Kredytowej 4

 
Przewodnicząca: Maria Chmiel

 

NOTATKA DOTYCZĄCA KOŁA PAŃ OPIEKUNEK
(część I)

Praca charytatywna w warszawskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy ma swoją tradycję, a za jej prapoczątek można przyjąć utworzenie przed ponad 250 laty pierwszej izby dla chorych (1736 r.).

Dzięki ofiarności i inicjatywie wielu pokoleń działaczy ewangelickich praca ta rozwijała się, powstały różne zakłady charytatywne i opiekuńcze a wyniki ich działalności wzbudzały podziw nie tylko w kraju lecz także za granicą.

W 1771 r. opieka nad biednymi skoncentrowana była w Wydziale Jałmużniczym Kolegium Kościelnego. W dalszych latach – z inicjatywy obranego starszym tego Wydziału dr. Ottona Oettingena – powstało stowarzyszenie Dam Opiekunek (1853 r.). Istniało ono wprawdzie niedługo, ale w 1874 r., pod przemożnym wpływem ks. Karola Gustawa Manitiusa, powstało Stowarzyszenie Pań Opiekunek nad Biednymi Zboru. W 1899 r. zrzeszało ono blisko 200 członkiń. W kilka lat później (1904 r.) utworzono Oddział Opieki Specjalnej dla Dzieci, którego celem było zajęcie się wychowaniem dzieci będących bez opieki rodziców i umieszczenie ich w szkołach zborowych. Następnie z inicjatywy ks. Juliana Machlejda rozpoczęto (1905 r.) wydawanie biednym bezpłatnie lub za drobną opłatą obiadów.

W latach międzywojennych istniał przy parafii Komitet Opieki nad Biednymi, w skład którego wchodzili opiekunowie istniejących wówczas instytucji charytatywnych. Druga wojna światowa przyniosła ogromne straty w ludziach, zniszczenie dorobku tych instytucji, a także materiałów źródłowych, co uniemożliwiło szczegółowe opracowanie tej dziedziny działalności.

Obecnie istniejące nieprzerwanie od ponad 35 lat Koło Pań Opiekunek zostało reaktywowane w 1964 r. przez ówczesnego, nieodżałowanego proboszcza, śp. ks. sen. Ryszarda Trenklera, który przez długie lata wspierał je swą inicjatywą i osobistą energią. Głównym zadaniem członkiń Koła było i jest niesienie pomocy duchowej i fizycznej współwyznawcom w podeszłym wieku, chorym i samotnym poprzez:

  • odwiedziny w domach,
  • pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów,
  • utrzymywanie więzi z Kościołem,
  • niwelowanie uczuć osamotnienia.

 

W okresach poprzedzających święta Wielkanocy i Bożego Narodzenia organizowane są akcje świąteczne. Przygotowywane są karnety z odpowiednimi wersetami z Biblii oraz paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących podopiecznych Koła i Komisji Diakonijnej. W uzasadnionych przypadkach udzielane są zapomogi.

Zobacz także

Spotkanie grupy Debora

Spotkanie grupy Debora dla osób przygotowujących się do podjęcia decyzji o wstąpieniu do Kościoła ewangelicko-augsburskiego odbędzie się 31 stycznia (środa) o godz. 19:30, a nie jak poprzednio ogłaszano 30.01. Członków...

WIRTUALNA  RZECZYWISTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Pracownia KCVA specjalizująca się w tworzeniu wirtualnych modeli wnętrz obiektów architektonicznych stworzyła wirtualny model wnętrza Kościoła pw. Świetej Trójcy. Spacer po modelu świątyni jest przykładem zastosowania technologii 3d stosowanej w przemyśle gier komputerowych. Wymagania sprzętowe : Procesor 2 rdzeniowy, 2 GB pamięci ram, karta graficzna ATI lub NVIDIA, 700 MB wolnej przestrzeni dyskowej.

>> POBIERZ <<

 

www.kcvastudio.com

Odwiedź także


{noembedvideo}