powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

"Siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach." 5 Mż 5,14

Komisja Diakonijna Parafii Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie

"Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu."   Kol 3,17

Kierując się tymi słowami grupa wolontariuszy parafii Św. Trójcy aktywnie pracuje, niosąc pomoc potrzebującym. Spotykamy się raz w miesiącu, dzielimy zadania i omawiamy problemy, na które napotykamy w naszej pracy. Prowadzimy niedzielną kawiarenkę, a ofiary złożone przez parafian służą innym, bardziej potrzebującym.

Współpraca nawiązana ponad dwadzieścia pięć lat temu z Diakonią Luterańską w Amsterdamie i dary przekazywane przez Holendrów pozwalają pomagać wielu parafianom w zakupie leków. Odwiedziny w domach seniorów z okazji Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia z książeczką i słodyczami są również okazją do rozmów o sytuacji materialnej naszych współwyznawców. W tej akcji uczestniczą też osoby spoza Komisji Diakonijnej. Nie są to jedyne okazje do spotkań z seniorami. Trzy razy do roku (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dziękczynne Święto Żniw) organizujemy śniadania dla seniorów i osób samotnych, w czasie których przy wspólnej modlitwie, Słowie Bożym głoszonym przez księży parafii, śpiewie i rozmowach lepiej poznajemy się wzajemnie.

Świadczymy pomoc materialną dla domu opieki „Sarepta” w Węgrowie – parafii-matce naszego Zboru warszawskiego. Przekazanie tej niewielkiej kwoty raz w roku, w adwencie, jest dla nas okazją do odwiedzin pensjonariuszy „Sarepty”.

Bierzemy czynny udział w akcjach ogólnokrajowych: „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” wspólnie z Kościołem rzymskokatolickim i prawosławnym,  „Prezent pod choinkę” – paczki dla dzieci z Ukrainy oraz „Skarbonka Wielkanocna”.

Pozostajemy w stałym kontakcie z Ewangelickim Ośrodkiem Diakonii „Tabita”. Niektórzy wolontariusze bywają tam przynajmniej raz w tygodniu, a piknik organizowany w Konstancinie w Święto Bratniej Pomocy im. Króla Gustawa Adolfa (przypadające na rzymskokatolickie święto Bożego Ciała )jest również okazją do spotkania się, rozmów i wspomnień.

Wspieramy finansowo wyjazdy dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji, a szczególnie ta pomoc jest potrzebna dzieciom z Domu Dziecka, przy ul. Łukowskiej, z którym mamy stały kontakt. Również dzieciom z Domu Dziecka, jak i naszym najmłodszym parafianom organizujemy zabawę i słodki poczęstunek z okazji Dnia Matki i Dziecka.

Dary Diakonii holenderskiej przekazywane są również w charakterze zapomóg socjalnych osobom żyjącym na granicy minimum socjalnego. Wywiady z tymi osobami prowadzimy przy okazji odwiedzin świątecznych i na podstawie odbieranych sygnałów od naszych parafian. Staramy się również pomóc w bardzo trudnych sytuacjach życiowych naszym parafianom, załatwiając ich sprawy w dzielnicowych ośrodkach pomocy społecznej.

W celu zasilenia naszych skromnych zasobów organizujemy czasem loterie fantowe. Fantami są dary od parafian i przedmioty rękodzielnicze wykonywane przez pensjonariuszy EOD „Tabita” w ramach terapii zajęciowej.  

Piknik organizowany we wrześniu z okazji Święta Diakonii jest okazją do podzielenia się sukcesami, ale także analizujemy potknięcia i porażki, aby zbytnia pycha nie przysłoniła nam coraz to nowych wyzwań.
 

 

WIRTUALNA  RZECZYWISTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Pracownia KCVA specjalizująca się w tworzeniu wirtualnych modeli wnętrz obiektów architektonicznych stworzyła wirtualny model wnętrza Kościoła pw. Świetej Trójcy. Spacer po modelu świątyni jest przykładem zastosowania technologii 3d stosowanej w przemyśle gier komputerowych. Wymagania sprzętowe : Procesor 2 rdzeniowy, 2 GB pamięci ram, karta graficzna ATI lub NVIDIA, 700 MB wolnej przestrzeni dyskowej.

>> POBIERZ <<

 

www.kcvastudio.com

Odwiedź także


{noembedvideo}