powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

„Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła,

ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu ”.

Iz 50 10

Heliga Trefaldighets evangelisk-lutherska kyrka i Warszawa

En kort historik över Heliga Trefaldighets lutherska kyrka i Warszawa

Det har funnits lutheraner i Warszawa och Mazovia-regionen ända sedan den protestantiska reformationen. De första försöken att bilda en luthersk församling gjordes under kung Stefan Batorys tid. Peter Artomius, en teolog från Wielkopolskie-regionen, blev den förste prästvigda lutherska prästen i Warszawa. Han tog initiativet till att bygga en kyrka för den lokala församlingen. Kyrkan förstördes 1581, under ett uppror mot ”villolärarna” som ägde rum då kungen tillfälligt hade lämnat Warszawa. Alla protestantiska troende förvisades, och pastor Artemius flyttade till Wegrów.

Lutherska gudstjänster förbjöds i Warszawa och hela Mazovia-regionen, och istället anslöt sig lutheranerna till församlingen i Wegrów. Bara två gånger om året fick man fira gudstjänst i Warszawa. Tack vare den danske ambassadörens ansträngningar kunde ett bönhus inrättas på Królewskagatan. Där firades lutherska gudstjänster under beskydd av den danske kungen, för första gången den 21 juni 1767, under ledning av den danske ambassadpredikanten John Jacob Scheidemantel (1734-1777). 1768 fick protestanter rätt att fritt fira gudstjänst och 1775 bildades en luthersk församling i Warszawa, separerad från den i Wegrów. Pastor Scheidemantel blev dess förste kyrkoherde och församlingen fick kungligt tillstånd att uppföra en egen kyrkobyggnad. Kung Stanislaus August valde bland tre förslag ut det som lagts fram av arkitekten Simon Gottlieb Zug.

Byggenskapen startade den 24 april 1777 och grundstenen lades den 4 maj 1778. Församlingens kyrkoherde var då Teophil Ringeltaube och biträdande präst Frederic Cerulli. Den 2 juli 1779 restes korset på krönet av kupolen och kyrkans bygghandlingar murades in under det. Den officiella invigningen av den lutherska Heliga Trefaldighetskyrkan ägde rum den 30 december 1781. En minnestavla med invigningsdatumet placerades över kyrkans huvudingång på kungens födelsedag den 17 januari 1788. I och med att kyrkan byggts på Warszawas högsta plats, kunde officerare iaktta fiendens trupprörelser från kupolen under Kościuszko-upproret. Kyrkan fungerade också som konserthall för framstående kompositörer, t ex spelade Fredric Chopin 1825 på ett s k eolimelodikon för tsar Alexander I.

Bland de ledande i församlingen fanns prominenta polacker som lämnat värdefulla bidrag till vårt lands historia, kultur och vetenskap: Peter Tepper, Samuel Linde, Wilhelm Malcz och Wojciech Gerson.

Med början under 1800-talet fick kyrkan glasmålningar och 1901 installerades gasbelysning. Ett år senare tillkom orgeln, tillverkad av E.F. Walker & Co.

Den unge Fredric Chopin gav konserter 1825. Stanislaw Moniuszko, den polska operakonstens fader, dirigerade orkesterverk. Många betydelsefulla personer från polskt kulturliv och vetenskap var medlemmar av den lutherska församlingen, t ex Samuel Bogumil Linde, mannen bakom det polska standarduppslagsverket, som under en tid var ordförande i kyrkorådet, och den berömde konstnären Wojciech Gerson, initiativtagare till Nationalgalleriet ”Zacheta”.

Kyrkan skadades svårt under första världskriget. Den tyska ockupationsarmén konfiskerade kyrkklockorna och kopparplåten på kupolen, och använde metallen för militärt bruk. Under mellankrigstiden sattes fler glasmålningar in och nya klockor levererades från Karl Schwabes gjuteri i Biala. De ringde för första gången den 30 december 1929.

Under den tyska ockupationen blev Heliga Trefaldighetskyrkans församling indragen i de tragiska händelser som drabbade Warszawa, och i den polska nationens martyrskap. Den lutherska kyrkans ledare, tidigare kyrkoherden i Heliga Trefaldighet, Juliusz Bursche blev martyr under nazisternas välde. Kyrkobyggnaden bombades och brann ner den 16 september 1939. Förutom kyrkan, raserades församlingens alla skolor och övriga byggnader. Sjukhuset förstördes då Warszawas judiska ghetto utplånades av nazisterna 1943.

Så fort tyskarna dragit sig tillbaka, började Warszawas lutheraner att bygga upp sin kyrka igen. Den första gudstjänsten hölls under bar himmel innanför resterna av kyrkväggarna. Återuppbyggandet av kyrkan övertogs 1952-56 av de statliga myndigheterna, som ville göra om kyrkan till en profan byggnad. 1956 återlämnades den till de rättmätiga ägarna – den lutherska församlingen – som snabbt avslutade återuppbyggnadsarbetet. Återinvigningen utfördes av biskop Karol Kotula den 22 juni 1958.

Huvudsakligen restaurerades kyrkan enligt arkitekten Zugs ursprungliga ritningar. Interiörens utsmyckning anpassades till moderna liturgiska behov. Det nya altaret höjdes upp några trappsteg. På altaret placerades ett krucifix skuret i trä av Josef Trenarowski, mot en försilvrad bakgrund försedd med olika liturgiska symboler. Ovanför altaret, framför öppningen till den gamla predikstolen, hängdes en 1800-talsmålning av den uppståndne Jesus. Orgeln flyttades till sin nuvarande plats på läktaren. Fönstren på ömse sidor om altaret dekorerades med glasmålningar av professor Adam Dobrzanski, en gåva till församlingen av fru Michalina Wedel. I kyrkan finns också en målning av Martin Luther vid riksdagen i Worms 1521, utförd av Stefan Norblin.

Vår församling är den största lutherska församlingen i Warszawa stift i den Evangelisk-augsburgska (lutherska) kyrkan i Polen, och har ungefär 1.800 medlemmar. Vi samlas till gudstjänst varje söndag kl 10.30 och 19.00 – gudstjänsterna innehåller alltid nattvardsfirande.  Vi har vänförsamlingar i Sverige (Uppsala domkyrkoförsamling), Nederländerna (Lutherska kyrkan i Amsterdam) och många kontakter med lutherska trossyskon i Tyskland, Ryssland och andra europeiska länder.

 

Kyrkoherde är pastor Piotr Gas.

Den evangelisk-lutherska Trinitatisförsamlingen i Warszawa firar mässa varje söndag kl. 10.30 och 19.00. Om Du tillhör Svenska kyrkan och undrar något om vår församling eller vill besöka våra kyrkor – individuellt eller med en grupp – tveka inte att kontakta oss! (Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), tel: 22 556-46-60).


Vår svenska vänförsamling: Uppsala domkyrkoförsamling
 

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}