Strona główna - Serwis informacyjny - Aktualności - Moje życzenia świąteczne - konkurs plastyczny
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje ”.

HI 19 25

konkurs ETO

Razem z Ewangelickim Towarzystwem Oświatowym zachęcamy do udziału w tegorocznym konkursie plastycznym "Mje życzenia świąteczne". 

 

Prace prosimy składać w Kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, przy ul. Kredytowej 4, z dopiskiem „Konkurs ETO”, lub w sekretariacie szkoły im. Samuela B. Lindego, ul. J. Rosoła 10; w terminie do dnia 11 listopada 2019 r.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem na stronie fundacji www.eto.org.pl

Regulamin konkursu plastyczego: do pobrania

Karta zgloszenia: do pobrania

 

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}