powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

„Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.” 1 J 4,16

7 sierpnia br. Parafię Świętej Trójcy w Warszawie odwiedziła 11-osobowa delegacja z Okręgu Kościelnego Rheinhessen w Ewangelickim Kościele Hesji i Nassau (ELHN). Na czele niemieckiej delegacji stał ks. dr Klaus-Volker Schütz, generalny superintendent (Propst) Okręgu Kościelnego Rheinhessen, którzy przybył do Polski z 10 duchownymi odpowiedzialnymi za 10 dekanatów, w skład których wchodzi ponad 200 parafii ewangelickich skupionych wokół Moguncji, Wormacji, Badenheim i Oppenheim.

Od wielu lat p. Adam Lewandowski był organistą Kościoła Objawienia Pańskiego w Warszawie Włochach, jednak ze względu na przeprowadzkę do innego miasta, zrezygnował z dotychczasowej pracy, którą wykonywał z wielkim poświęceniem i pasją. Rada Parafialna ogłosiła konkurs na stanowisko organisty i ze zgłoszonych kandydatur wybrano dr. Witolda Błaszczyka.

Z przyczyn niezależnych od Rady Parafialnej i Proboszcza Parafii, posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego wyznaczone na 12 sierpnia 2018 zostaje odwołane. O nowym terminie obrad Zgromadzenia Parafialnego, na którym będą omawiane zapowiadane sprawy, poinformujemy w późniejszym terminie, zgodnie przepisami prawa naszego Kościoła.

Prezes Rady Parafialnej ks. proboszcz Piotr Gaś zwołuje na podstawie § 15 punktu 1 Regulaminu Parafialnego i w uzgodnieniu z Radą Parafialną, posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Posiedzenie odbędzie się w 11. niedzielę po Trójcy Świętej - 12 sierpnia – po przedpołudniowym nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego w Warszawie.

Jak już informowaliśmy w lipcu i sierpniu zapraszamy do udziału w wydarzeniach Festiwalu "Chopin w sercu Warszawy". Szczegóły na ulotkach i stronie internetowej Festiwalu oraz naszej Parafii. Zapraszamy też wolontariuszy do współpracy. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres Parafii lub bezpośrednio w kancelarii parafialnej.

Zobacz także

XII Forum Ewangelickie w Wiśle

Ewangelicy Niepodległej. Dzieje i współczesność obywatelskiego zaangażowania to temat przewodni XXII Forum Ewangelickiego, które odbędzie się w Wiśle w dniach 14-16 września 2018 roku.

Odwiedź także


{noembedvideo}