Strona główna - Serwis informacyjny - Nowy rok szkolny i plan lekcji religii
powrót na poprzednią stronę

Hasło miesiąca

„Idąc głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios ”. Mt 10,7

6 września o godz. 10:30 rozpocznie się w kościele Świętej Trójcy nabożeństwo, które będzie jednocześnie inauguracją nowego Roku Szkolnego w naszej Parafii. Lekcje religii i lekcje dla konfirmantów, młodzieży pokonfirmacyjnej oraz zajęcia Szkółki Niedzielnej i Przedszkola Niedzielnego oraz Chóru Dziecięcego odbywać będą się od 8 września.

Szczegółowy plan TUTAJ

W niedzielę 13 września o ok. godz. 11.00 odbędzie się piknik parafialny przy kościele Warszawa Włochy, ul. Cietrzewia. Piknik rozpocznie się po nabożeństwie.

Serdecznie witamy uczniów, którzy rozpoczynają uczęszczanie na lekcje i zajęcia w naszej Parafii. Na pierwszą lekcję zapraszamy także rodziców/opiekunów, zostaną wtedy omówione sprawy organizacyjne.

Dziecko musi zostać "pisemnie" zgłoszone na lekcje religii, w tym celu przygotowany został przykładowy tekst stosownego oświadczenia (link).

Uczniowie uczęszczający na lekcje religii w Punkcie Katechetycznym naszej Parafii są oceniani, zaś uzyskane oceny semestralne i roczne mogą zostać wpisane do arkusza ocen oraz na świadectwie szkolnym.

Zobacz także

Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia

WIRTUALNY SPACER PO KOŚCIELE ŚWIĘTEJ TRÓJCY

 WIRTUALNY SPACER

 

 

 

  

Odwiedź także


{noembedvideo}